Saturday, July 3, 2010

ಎರಡು ಅಸಂಗತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

1
ಇರುಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಹೆಣ ತೇಲುತ್ತದೆ
ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಹಣತೆಗಳ ಉರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಪ್ರಭೂ ,
ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಣತೆಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರಲಿ .
2
ದಿನವೂ ಬೆಳಗಾದಾಗ ಹಗಲು ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ನನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾರದ
ಬಿಸಿಲು ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಹೊನವೆಂದರೆ ,
ಕನಸುಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ
ಓ ಪ್ರಭೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರಸು ,
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಡಲಿ
ನನ್ನಥವನಿಗೆ ದು:ಖವಾದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಕಂಬನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ...

No comments:

Post a Comment